РЕГРЕСИЯ: ПОВЕЧЕ ДА СИ ВЯРВАМ! Духовен свят. Минал живот.

РЕГРЕСИЯ: ПОВЕЧЕ ДА СИ ВЯРВАМ! Духовен свят. Минал живот.

Регресията на Мария (името е променено) е много интересна. Тя е като две коренно различни регресии. В първата част Мария не си вярваше, трудно се отпусна, процеса вървеше привидно бавно и неясно. Но, във втората ú част тя успя да разгледа свой минал живот с изключително много детайли и подробности – пълна противоположност! В крайна сметка получи отговори на всички свои въпроси, вкл. и причината за така протеклата първа част на регресията ú. За Мария по-важно от всичко друго се оказа, че е нужно да си вярва, да се довери най-вече на самата себе си, още повече, че тя е изключително сензитивна! Сякаш тази беше целта на цялата ú регресия.

Тази е първата регресия на Мария, като изключим опита ú със записи на водени медитации и регресии. Като правило, в такива случаи първо се разглежда най-важен минал живот, тъй като това е по-лесно, образите са по-ясни и конкретни и след това посещаваме Духовния свят. При Мария планът на Висшите аспекти беше друг. За разлика от повечето регресии, които до сега съм водила, Мария първо преживя Духовния свят и след това минал живот. Този е по-трудния вариант, но чрез него Духовните водачи ясно показаха, че тя има нужните умения, просто не си вярва.

От няколко години Мария живее в Америка, заедно с цялото си семейство. Откакто се е преместила там, тя боледува. Преживяла е различни операции и искаше да разбере защо е в Америка. Оказа се, че е свързано с минал живот – била е докторка там. Много се е грижила за хората, пътувала е. Мария се видя в сцена с карета, преживя нападение с цел обир. Тъй като нея я разпознават, лекувала и членове на семействата на нападателите, те я освобождават. Убиват кочияша, а нея я закарват до болния, към когото тя пътуваше.

В миналия си живот Мария е била много отдадена на пациентите. Но личният ú живот е бил пълна катастрофа. Живяла е с мъж лицемер и използвач. Тя много трудно ражда бебе, момче и то умира. След това и мъжът ú я напуска. Тя остава сама, с много голямо чувство на вина и нещастна до края на живота си. До около 65-годишна възраст продължава да лекува хората и тогава решава, че повече не ú се живее. Умира съвсем сама. Синът ú от миналия и от настоящия ú живот е една и съща душа.

В настоящия си живот Мария започва да боледува едва след като отива да живее в Америка! До тогава тя е била напълно здрава! Сега, в Америка, тя трябва да се научи да обича себе си. Вероятно се е активирал отпечатъка от този минал живот. Преди да се срещнем, Мария беше видяла сцена от миналия живот в своя авторегресия, със запис на водена регресия в You tube. Явно този минал живот е много важен за нея.

Както вече споменах, Мария с лекота разгледа миналия си живот, разказваше с много детайли и подробности. Но това беше втората част от регресията ú.

А първата беше пълна противоположност! В началото Мария не успя да визуализира дори и библиотеката, което се оказа, че не е случайно – просто това не ú се е дало. Тя беше в „някакво“ пространство за което нямаше яснота какво е; виждаше светлини, лъчи и др. винаги на тъмен фон. Преживя пълна липса на контрол! Определено ú беше трудно. Всъщност, Мария попадна директно в Духовния свят. Преживя го. Срещна се с Духовния си водач и същевременно упорито не си вярваше. В края на регресията стана ясно, че не е случайно – за нея беше особено важно да осъзнае именно този факт – Че не се доверява на никой! Включително и на себе си!

Затова и основното ú послание от Духовния водач беше: Да се довери и да следва интуицията си! – а тя, безспорно, е много много силна.

Аз се радвам, че Мария все пак се отпусна, довери се и преживя цялата тази добре планирана и чакана няколко месеца регресия. Не ú беше никак лесно, но пък съм сигурна, че за нея ще е изключително полезно.

А на вас ви пожелавам приятно и ползотворно слушане!

Leave a Reply

Close Menu