Category Archives: Парцаливка

Куклата Мими

Имало едно време малко момиче на име Парцаливка. Тя била чудесна млада дама, която не осъзнавала силата си, нито пък подозирала за нея. Седяла си Парцаливка в нейния свят от илюзии, живеела с мечтите си и изобщо не забелязвала настоящето. […]

Магията на живота

  Имало едно време чудесно малко момиченце на име Парцаливка. Тя била умно и добро дете. Но си нямала никого другиго на този свят, освен своята голяма и красива кукла Мими. Един ден Мими и Парцаливка излезли на двора да […]

Парцаливка и сивия вълк

Имало едно време едно момиченце на име Парцаливка. Тя била мила и добра като всички деца на тази земя. Един ден Парцаливка станала рано сутринта, премела двора, сресала си косата, обула си най-хубавите обувки и излязла да се поразходи. И […]

Парцаливка

Имало едно време едно малко момиче на име Парцаливка. Тя расла, порасла голяма и щастлива девойка. Била красива, била имайна, била шармантна. Но щом кажела името си – и хората се споглеждали с недоумение. “Що за име е това?” – […]