МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ НА ЧУВСТВА И НА МИСЛИ

МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ НА ЧУВСТВА И НА МИСЛИ

Споделям историята на жена, която успя да разбере защо ú е трудно да се изразява и да се заявява.

Отговорът беше не в минал живот, а в детските ú години. Родителите ú не са се разбирали, имало е и агресия. Отгледана е от баба си и дядо си. Изплуваха спомени от периода когато тя е била 3-4годишна – част от тях наскоро са ú разказани от майка ú – по нейна молба.

Това, което отличава тази регресия е моментът на осъзнаване, че вследствие на всички тежки сцени баба ú (по майчина линия) неволно е създала тъмно същество, което сякаш е оживяло. Страхът и гневът са били толкова интензивни, че сякаш са се усещали едва ли не под друга форма. Жената го е усещала физически, по време на сън. И някак странно, когато тя започна да говори за него по време на регресията ú, се появи странен шум. Когато е пораснала, баба ú ú е разказала, че също е усещала съществото и са се чудели какво е.

Освен всичко друго, по време на тази регресия жената осъзна и факта, че неволно е прехвърлила у себе си яростта на баба си, болката в корема на майка си и е развила изключително силен страх, включително и да види това същество. То се беше превърнало в кошмар! Като неин защитник се появи арх.Михаил.

Жената видя и 2 свои бъдещи версии , като и при двете общуваше с много хора и им помагаше (тя и сега общува с изключително много хора). При едната версия се страхуваше, че не й вярват, а при другата беше търпелива, сърдечна и свободно изговаряше това, което е нужно. Беше обвита в светлосиня светлина, която много често е знак на арх.Михаил.

Тази регресия имаше няколко изключително ценни момента, които като правило се постигат трудно:

1.Действителното осъзнаване, че яростта и болката в корема не са на клиентката.

2.Преодоляването на страха да види съществото! – Като резултат осъзна, че то не е страшно.

3.Достигането до толкова дълбоки спомени по време на първа регресия – осъзнаване на дълбока травма, която се проявява предимно в съня.

Проведохме и стандартен лечебен процес. Като резултат на всичко това, жената има практически шанс за едно по-спокойно приемане на живота и връщане на доверието й към него и към хората.

Основното послание беше: Бъди себе си!

Аз благодаря за възможността да се докосна до тази история и да я споделя.

Пожелавам ви светли и спокойни дни!

Leave a Reply

Close Menu