Душата така си е избрала

Душата така си е избрала

ММ е моя приятелка. Проведохме регресията по-скоро за забавление и започнахме с въпрос, породен от чисто любопитство:

Може ли Душата да се въплъти в повече от едно тяло?

Получихме отговора по един интересен, подробен и изненадващ начин. ММ видя 2 свои минали паралелни живота в Америка – на негър и бял мъж. Основна тема в живота на двамата мъже беше умението да създадат семейство. Душата беше планирала и преживяла едновременно 2 коренно противоположни опитности.

Белият мъж беше успешен и щастлив, беше успял да създаде семейство с индианка, макар че в ония години това е било трудно.

А животът на негъра беше изпълнен с мъка, недоимък, отхвърляне от обществото, без близка душа и без семейство. Негърът слуша речи на Линкълн и се обнадеждава, че нещата могат да се променят. Но се оказва, че това е невъзможно, понеже “Душата така си е избрала: Две противоположности да изживее по едно и също време.”

За мен остана интересен и фактът, че ММ се отнасяше напълно безпристрастно към двата си живота, т.е. нямаше никакво емоционално отношение към тях. За нея това беше просто опит.

……………………………………………………..

Ю: Добре, стартираме процеса. Отново вдишваш, издишваш, свързваш се бързо с твоето тяло… Ако има напрежение го освободи… и когато си готова, възстанови връзката си с Първоизточника, с твоята Душа… Остави я да те води… Нека да поканим Водачите, Душата и си представи как около теб се образува бял балон. Ти си в балона и позволяваме на Водачите да те отведат в това място и пространство, където ще намериш нужните ти за момента отговори; мястото, което е най-подходящо; може би мястото, където се вземат решенията дали Душата да се въплъти в различни тела. ОК ли си с това?

М: Да.

Ю: Добре. Лека и спокойна може да си представиш или да усетиш как балонът започва да се издига нагоре, Водачите те водят… Ако нещо е различно при теб, ще ме поправяш. Водачите те издигат нагоре, лека, спокойна над стаята… блока… Политаш из Космоса и отиваш на мястото, където Душата е концентрирана.

ММ има опит с метода Регресия и лесно влиза в нужното състояние. В този момент на нея не ú е нужно дълго въвеждане.

М: На планирането съм.

Ю: И аз си го помислих, но не го казах. Супер… Добре. Как изглежда Залата?

М: Залата изглежда малко като в космически кораб: голяма, има стъкло, и като Космоса.

Когато човек е в регресия винаги знае къде е и какво се случва с него. Дори и водещият да допусне неволна грешка, воденият често го поправя.

Ю: Земята вижда ли се от там?

М: Не по-скоро.

Ю: Не ни интересува?

М: Да.

Ю: Добре. Да видим момента на планиране на твоята времева линия, когато си в тялото на ММ: Дали в тази времева линия Душата планира да се прероди в други тела? Планира ли се такова нещо, възможно ли е?… Има ли нещо вярно в това, че една и съща Душа може да е в различни тела?

М: Да, може. Но при мене не е, не и този път.

Ю: Имало ли е?

………..

Ю: Предстои ли по време на остатъка от този живот, докато си в тялото на ММ?

М: Не.

Ю: Каква е причината да е така?… Кой взема това решение?

М: Аз.

Ю: Ти не си искала?

М: Не, искала съм си лек живот.

Ю: Ако Душата ти се въплъти в други тела, това би ли повлияло на живота ти като ММ?

М: По-скоро не.

Ю: Можеш ли да ги гледаш паралелно нещата?… Има ли някаква разлика в зависимост от това дали Душата е в едно тяло или в няколко тела? Примерно, ако е в едно тяло, ММ по-силна ли е, отколкото ако Душата е в 5 тела?

М: Няма разлика.

Ю: Има си план и толкова?

М: В този живот нямам други.

Ю: Искаш ли видим стари такива? Би ли ти било интересно?

М: Да.

Ю: Добре. Нека да видим какво ще се даде… Може би трябва да видим първо твой минал живот или как?

М: Не знам.

Ю: Да видим времевата линия, когато ти си в някакъв минал живот.

М: Виждала съм го вече този минал живот.

Ю: Да? Кой е?

М: Познато ми е. Мисля, че го видях в една регресия, която си правих сама.

Ю: Разкажи ми накратко.

М: В Америка се развива действието. Аз съм бял мъж, който иска да бъде с индианка и да са като семейство. Мисля, че се е получило, защото тогава не е била много лесна тая работа. Той е живял при при индианците и по този начин са го приели.

Ю: Има ли нещо допълнително, което искаш да видиш в този живот?

М: Не. Искам да видя друго мое проявление по същото време.

Ю: Добре. Ще преброя от 1 до 3. Когато кажа три ще си на паралелна времева линия, когато Душата е въплътена в друго тяло, в друг живот…

М: Виждам Линкълн. Аз съм негър, който е доста измъчен. Линкълн е на някакво такова като… Слушат го много хора, някакви речи държи. Някакъв влак… Аз съм млад негър.

Ю: С какво се занимава този негър? Да видим нещо от неговото ежедневие.

М: Нещо по влаковете виждам. С лопатата, с въглища е, работник, такъв как се казва, тия дето хвърлят въглищата.

Ю: Как се чувства?

М: Тежко му е.

Ю: Справя ли се?

М: Не знам. Усещам, че разчита нещо да се промени. Разчита на тези изявления на Линкълн, че нещата ще се подобрят.

Ю: Т.е. той вярва на Линкъкн?

М: Да.

Ю: Предприема ли някакви действия?

М: Започва някакъв спокоен живот в нещо като град.

Ю: Нека да видим този момент от време, когато се е преместил, вече е там. Да броя ли?

М: Имам чувството, че нищо не се получава.

Ю: В града ли?

М: Да. Отхвърлен е. Не го приемат.

Ю: С какво се опитва да се занимава?

М: Иска да си направи семейство, ама нищо не му се получава.

Ю: Този живот планиран ли е бил да бъде по този начин?

М: Не виждам.

Ю: Добре. Нека да видим най-важна случка от този живот. Ще преброя от 1 до 3…

М: Върнаха ме на оня мъж с индианката. Те са много щастливи, много се обичат, докато при негъра това нещо го няма, не може да се получи. Някакси като че ли при единия е добре, при другия не, в смисъл – мечтата за реализация на семейство.

Ю: Каква е причината да ти се дава този паралел, с какво е важен за теб?

М: Душата така е избрала: Две противоположности да изживее по едно и също време. И двамата са млади мъже, единият успява да има щастлива връзка, пък другият не.

Ю: Останали ли са уроци от двата живота, които са пренесени в настоящия ти живот?

М: Не.

Ю: Искаш ли да видим негъра в момента преди смъртта му?

М: Да.

Ю: Ще преброя от 1 до 3…

М: Май падам от влака в движение. Не виждам сам ли го прави или някой го рита и пада.

Ю: Добре. Нека да се върнем в момента, когато е ясна причината. Ще преброя…

М: Просто той… никой не го е приел, никой не го е обичал, просто са се държали отвратително с него, почти като роб, не е бил роб обаче. Но някакси животът му е бил тежка работа, тежък живот, отхвърлен, сам.

Ю: Като го разглеждаш този живот в теб какви чувства идват? Имаш ли отношение към този живот?

М: Не. Единственото, което ми се дава е, че наистина Душата може да живее по едно и също време различни хора.

Ю: И всъщност ти се показва, че може да си избере такива противоположности? В момента на смъртта този негър как се чувства? Той ли е решил да скочи?

М: Мисля, че някой го рита. По-скоро изненада, отколкото нещо друго.

Ю: Нужно ли е да гледаме какво става след смъртта му?

М: Не.

Ю: Добре. Имаш ли въпроси относно този живот?

М: Не.

Ю: Да благодарим тогава. Връщаме се на белия мъж. Неговият живот как приключва? Искаш ли да видим момента преди смъртта му?

М: Мисля, че…

Ю: Той къде живее?

М: При индианците по-скоро.

Ю: Има ли деца?

М: Не виждам.

Ю: Ще преброя от 1 до 3 ако искаш. И като кажа 3, ще имаш най-важна случка. Или ти си я имаш?… Интересен ли ти е този живот?

М: Ами не… Добре му е.

Ю: Това ти е достатъчно?

М: Да.

Ю: Няма нужда от подробности?

М: Да.

Ю: Щастие – нещастие. Добре. Да благодарим тогава и да се върнем мислено в Залата на планиране. Нека твоята Душа да отговори: Има ли трети паралелен живот?

М: Не.

Ю: Тогава тя си е избрала щастие – нещастие?

М: Да.

Ю: От това ниво на съзнание водачите искат ли нещо да ти кажат, нещо да ти обяснят?

М: Пак ми се появява Линкълн.

Ю: Линкълн с какво е важен в момента за теб? Нека да ти се даде информация, която е важна.

М: Не мога да разбера точно, но по някакъв начин той помага.

Ю: Ще преброя от 1 до 3. Когато кажа 3, ще се пренесем в онова време и пространство, когато става ясно с какво Линкълн е важен за него. Какво се случва, да се даде някаква случка. 1…..

М: Линкълн дава някакви обещания на цялата тази маса. Много хора има там. Негърът всъщност е обнадежден, че нещата ще станат по-добре и по някакъв начин иска да работи с… /не се чува/ как да кажа, да си промени начина на живот, да се доближи до… но не се получава. Линкълн е като някаква надежда за него.

Ю: Каква е причината да не се получи?

М: Такъв живот си е избрал.

Ю: Добре. Ще преброя отново от 1 до 3. Когато кажа 3, ще видим най-важната случка с негъра и Линкълн. 1…..

М: Всъщност те нямат допирни точки. Дава ми се едно отдалечаване на двамата. Негърът заминава с влака, Линкълн остава.

Ю: Това означава ли, че каквото е трябвало да видим, сме го видели?

М: Да. Няма смисъл.

Ю: Добре. Нека по усмотрение на Водачите, ако искат да покажат още нещо във връзка с Линкълн и негъра, да го направят.

М: Не, няма нищо.

Ю: Ако имаше важно послание по отношение на Линкълн и негъра, то как би звучало?

М: Не разчитай на никой, освен на себе си. На никой, в смисъл на такива хора, на такива личности. Интересно.

Ю: Ясно ли ти е посланието?

М: Да.

Ю: Имаш ли въпроси?

М: Не. Тука за мен беше важно да разбера, че е възможно Душата да съществува в две тела.

Ю: На мен ми е интересно – каза, че нямаш никакво отношение към негъра. А към белия мъж?

М: И там нямам.

Ю: Просто това е минало и толкова?

М: Да. Просто не ми е интересно.

И понеже на мен ми е интересно, а ММ ми е приятелка, продължавам да питам. И за поредем път се убеждавам, че е излишно! В регресия винаги се дава точно толкова, колкото е нужно на човека! Нито повече, нито по-малко!

Ю: Но не правиш разлика между единия и другия?

М: Ами те са много различни, нямат допирни точки. Интересното в случая е, че Душата е избрала да преживее много различни неща, които нямат нищо общо.

Ю: Връщаме се в Залата на планиране. Искам да попитам какво е важно в момента ММ да разбере? Каква е причината да ú се даде да види тези 2 живота?

М: Чисто любопитство. Отговарят на моя въпрос и толкова.

Ю: Душата поради каква причина е избрала тези 2 живота – на белия мъж и негъра?

М: Да преживее различни неща.

Ю: Толкова?

М: Да.

Ю: Карми, задължения?

М: Не ми се дава информация.

Ю: Приключихме.

 

Снимка: Интернет

Leave a Reply

Close Menu