Водена медитация: Има светло бъдеще! Среща с Духовен водач и Висшия Аз.

Водена медитация: Има светло бъдеще! Среща с Духовен водач и Висшия Аз.

Тази водена медитация (регресия) е на жена, която нямаше ясно изразена предварителна заявка и поради тази причина част от посланията звучат доста общо.

Жената искаше да получи и осъзнае важните послания от Висшите си аспекти, затова използвах специфична техника за водене на процеса, целяща максимално извличане на информацията.

Тази регресия започва и завършва с картини и послания от бъдещето, касаещи много хора. Това е една от причините да я споделя. Има и интересен отговор на въпроса: Каква е мисията на моя живот?

В случая когато ползвам термина „регресия“ имам предвид метода на работа, а не връщане в миналото. Зная, че терминът е неточен, но така или иначе се е наложил в практиката и го ползваме.


Връзка към видеоклипа:

Регресията съдържа няколко основни пункта:

1.Среща с Духовен водач с основно послание: Има светло бъдеще!

2.Отговор на въпроса: Какъв е смисъла на твоя живот? Кое е твоето лично, специфично нещо, което е за теб?

3.Картина от настоящето: Подземна лаборатория, свързана с неизбежния цикъл на унищожението, последван от сътворение.

4.Картина от бъдещето: Ще има много пожари, но все пак има светло бъдеще. „Все пак има светло бъдеще. Това е основното послание. Да. Синьо небе виждам, много приятно синьо; светло, много хубаво синьо!”

5.Прилагане на специфична техника, целяща уточняване на подходящата за С. работа.

6.Част от заключителния разговор, даващ обратна връзка относно преживяването на С., начина по който се чувства и доизясняване на получената информация.

Тази регресия привидно съдържа мрачни картини, но те са по-скоро като предупреждение. Силният акцент е на това, че предстоят неизбежни събития и няма нужда да се страхуваме. „Има светло бъдеще!“ или както обичаме да казване: Хубавото тепърва предстои! 🙂

Не е задължително да вярвате на текста, нито пък да сте съгласни с него. Ако има нещо, което Ви е докоснало, забавете темпото и си помислете: Какво е хубавото, което предстои?


Следва текста с част от посланията, получени по време на процеса, касаещи много хора. Пълната информация е във видеоклипа:


В своето ежедневие С. понякога има пророчески сънища. Затова не е случайно, че нейната регресия започна с картина от бъдещето.

1.Среща с Духовен водач

Водачът не се представи с име. Тя беше светла жена, която С. определи като неин Водач. Според С. посланието, което получи, е лично за нея, а според мен се отнася и за всички хора, които сякаш се отчайват от настоящите събития в световен мащаб. Това е една от причините да споделя тази Водена медитация.

С: Може би ми показва нещо от бъдещето.

Ю: Кое е това нещо, което тя иска да видиш, да осъзнаеш?

С: Че има бъдеще!

Задавам следващите  въпроси, тъй като от предварителния разговор зная, че С. на моменти има колебания относно бъдещето на света и не винаги е спокойна.

Ю: Запомни го! Да разбирам ли, че си мислела, че няма бъдеще, че светът загива?

С: Сигурно.

Ю: Какво послание носи?

С: Лично за мене.

Ю: Лично за теб? Да осъзнаеш, че има бъдеще?

С: Мх.

Ю: И да си спокойна?

С: Да. И че има нещо, което съществува извън физическата форма, в бъдещето. Тоест, има развитие! Това сега не е важно.

Ю: Кое?

С: Това, което се случва в момента, не е важно. Няма смисъл. За бъдещето няма смисъл.

Ю: Нека (Водачът) да обясни с повече думи.

С: Това, което се случва, е вече в миналото.

Ю: Говориш за прехода на Земята?

С: Да. И в момента това, което се случва, е някак си в миналото вече. Без значение е. Нещата се случват вече в друго измерение, по друг начин. Сякаш… ние просто си правим някакви неща и съществуваме, но всъщност е… минало, няма го, не е фактор!

Ю: Все едно, че е някаква инерция от миналото и ще отшуми от само себе си?

С: Да. Нашия Висш Аз, на тези, които са преминали, вече е на друго място.

Ю: Как може да се разбере кои са преминали? Да разбирам ли, че това са всички живи хора?

С: Не. Те си знаят.

Ю: Какво означава „преминали”?

С: Издържали са изпита.

Ю: Какъв е изпита? Ако има значение.

С: Живота.

Ю: Добре. Какъв е този нов свят? Какво можеш да кажеш за него?

С: Нищо. Не трябва да казвам.

Ю: Достатъчно е да се знае, че има бъдеще, че има план и той се следва?

С: Да.

…………………………………………..

2.Отговор на въпроса: Какъв е смисъла на твоя живот? Кое е твоето лично, специфично нещо, което е за теб?

С: Лилав цвят. Много лилаво, наситено. Трептящо лилаво.

Ю: Имаш ли усещане за присъствие?

С: Не.

Ю: Сама си?

С: Да, все ме оставят сама.

Според мен това беше цветът на Душата и използвахме момента С. да разбере мисията си. Затова задавам следващия въпрос:

Ю: Какъв е смисъла на твоя живот? Кое е твоето лично, специфично нещо, което е за теб?

С: Аз съм смисъла на моя живот!

Ю: Какво означава това?

С: Че трябва да приема всичко, което съм! Че трябва да приема себе си.

Ю: Такава, каквато си?

С: Да.

Ю: Има ли нещо за подобрение, за промяна?

С: Не, просто трябва да приема всичко, което съм аз!

Ю: Би ли описала всичко това или ти си го знаеш и няма нужда?

С: Много е обширно! Това са много, много неща, това са емоции. Просто трябва да ги приема. Понякога се лутам и се губя, и се чувствам разнолика, но трябва да приема всички тези лица, които са част от мен.

Ю: Запомни го!

С: Просто съм… не, думата „богата” не е правилната. Не зная коя дума да използвам.

Предложих на С. да  разгледа лицата си, но се оказа, че това трябва да се свърши във физически план. Засега беше важно да знае, че трябва да си ги приеме и да работи по темата. Получи насоки за това. Изброени са след 20-тата минута на аудио записа. Постепенно С. осъзна, че няма много неща за поправяне у себе си и че ако приеме себе си, по-лесно ще приема и хората около нея такива, каквито са. Зная, че по тази тема е писано много, много е четено, че често се повтаря. Но едно е човек да знае, а друго е когато го осъзнае чрез свое лично преживяване. Това се случи и със С. – тя го осъзна по неин начин.

…………………………………..

3.Картина от настоящето: Подземна лаборатория, свързана с неизбежния цикъл на унищожението, последван от сътворение.

С: Виждам, правят нещо под земята хората. Виждам някаква лаборатория. Нещо правят лошо. Много метал виждам, мрачно, но го правят хората. И ще се разбере.

Ю: Тоест, тези действия не се подкрепят от Висшите същества?

С: Да.

Ю: Не е добре за Земята?

С: Да, не е добре, но трябва да се случи нещо.

Ю: Имаш ли яснота? Нещо неприятно, предполагам?

С: Да, неприятно. Но не изпитвам страх.

……

С: Това е цикъл и е неизбежно. Това е цикъл и трябва да се случи.

Ю: Кое?

С: Това, че ще унищожим много неща.

Ю: Унищожението е цикъл?

С: Да. Цикъл на Сътворението.

Ю: Какъв е смисъла в момента да се вижда тази лаборатория?

С: Не зная. Просто трябва да го кажа.

С. сподели, че вижда тъмна лаборатория, цялата от метал, вкл. стените и тавана. Постепенно осъзна, че посланието от тази сцена е: „Да не се страхуваме! Това е само част от физическия план.”

С: Да, защото нещата са се случили, тоест преминаването в друг астрал се е случило с някои души и е без значение какво ще се случи на физическо ниво.

……………….

4.Картина от бъдещето: Ще има много пожари, но все пак има светло бъдеще.

Ю: Преминаваме към следващото нещо, което ще се даде.

С: Все едно нещо, някакъв вакуум ме изсмуква назад, много странно… и нищо.

……………….

Ю: Може би ще се даде нещо от настоящето?

С: Не знам… Ще има много пожари. Много високи температури и ще има много пожари. Но това е част от процеса. Не виждам застудяване, не виждам студ, но виждам много пожари, много високи температури.

Ю: Така. Друго какво искат да покажат?

С: Все пак има светло бъдеще. Това е основното послание. Да. Синьо небе виждам, много приятно синьо; светло, много хубаво синьо!

Ю: Това е бъдещето?

С: Да.

Ю: Добре. Удачно ли е днес да задам въпроси относно твоята работа? Вече си на позиция „настояще” доколкото разбирам?

С: Аз си върша моята работа.

Ю: Относно парите, как ще стоят нещата?

С: Не е важно.

Ю: Добре. Представи си, че пред теб има една или няколко пътеки. Всяка една от тях ще символизира евентуално твоя път по отношение на работата…

С: Три пътеки! Тръгвам по средния път. Хора, общуване. Комуникация. По-уверена съм. Това е, всичко е наред!

С. видя, че сякаш просто разговаря с хората, с много хора. Няма значение за какво говорят. Тя отдавна знае, че има дарба – усеща хората и с лекота ги успокоява. Отново се потвърди, че това е нейния път.


Тази регресия привидно съдържа мрачни картини, но те са по-скоро като предупреждение. Силния акцент е на това, че предстоят неизбежни събития и няма нужда да се страхуваме. „Има светло бъдеще!“ или както обичаме да казваме: Хубавото тепърва предстои! 🙂

Не е задължително да вярвате на текста, нито пък да сте съгласни с него. Ако има нещо, което Ви е докоснало, забавете темпото и си помислете: Какво е хубавото, което предстои?


Снимка: Интернет

Leave a Reply

Close Menu