Нов живот

Нов живот

 

Малката Мария била обичано дете. Плетяла, предяла. Възрастните я наблюдавали с онова присъщо на тях умиление, което се проявява в присъствието на малко дете. Но Мария била 15-годишна! Не била тя малка! A за своята майка била дете… Никой не мислел, че нещо бърка. Мария била прекрасна – умна и красива. Справяла се чудесно!

Но в миг един Принц се появил! Потропал на вратата. Дъжд навън валял. Целият измокрен бил. Усмихнал се едва с поглед ясен. И мигом пребледнял.

– Какво ти става? – ахнали са всички. Леко се подпрял на входната врата. И тихо промълвил:

– За тебе съм дошъл! – и поглед мил вперил във Мария.

– Какво? За това дете! – подскочила майката. Като ужилена била.

– Тя не е дете! – отвърнал благият баща. – Не е! И отдавна тя порасна. – глух гласът му бил, като от съмнение.

– Малка е! – затропала майката отпред – Много малка!

– Е, не е.

Принцът рекъл е тогаз:

– Искам да я изведа навън. За Света ще й разкажа. Друг живот ще й покажа. После ще я върна, с Дома да се прости. Щом е тя готова, с мене ще я отведа.

Майката припаднала… “Светът е полудял! – помислила си тя – Малката Мария е дар голям! Как да я оставя?! На този тук!” Възмутена е била и захлопнала тежката врата. А Мария онемяла. Не продумала. Не знаела какво да каже. И никой я не питал…

“Какво става? – мислите си вие – В кой век тука се живее?”

В нашия – отвръщам аз.

“Е, да бе! И в коя държава?”

Тук, при нас.

Приказката продължава – Мария онемяла. Спряла да говори. Да преде останала и тихичко напявала. Песента била без думи. Звук се чувал само. Така отнесена била, че не се нуждаела и от храна. Майката разтревожена била. В чудо се видяла. “Послушната Мария май не е дете! – тревожно мислели си те. Всичките роднини клатели глави. Даже майката е проумяла! Повикала тя Принца, с поклон се извинила. И побутнала Мария на двора да излезе. Птичките запели, глъчка вдигнала се силна. Стреснала се малката Мария, очи отворила широко! Слънцето видяла. И поруменяла. Усмихнала се тъй широко, че песен е запяла и нов живот е заживяла.

снимка: Интернет

 

Leave a Reply

Close Menu