Скрития недъг

Скрития недъг

 

Живял е Цар велик. Могъщ и далновиден цар...

Той копнял себе си да види. Но нямал огледало. Търсил е къде ли не. Слугите достолепни учудени били: Защо е огледало? За какво ще му послужи? Виждаме го цял. Хм, но не смеем всичко да му кажем. А огледалото? – то ще му покаже как изглежда отстрани. И дефекта в лявото му рамо веднага ще си проличи. А той не знае за това. Какво да сторим? Да му кажем? Хм. Той така се е родил, знаем ний това. Не посмяхме да му кажем. Огледало? Защо реши това? Какво да сторим ний сега?…

И така – слугите объркани били. А Царя настоявал – искал огледало! Упорито търсел, обикалял е навред. И във ден един пробляснала идея – огледало той открил! С пресечен дъх пред него се явил! Огледал се във пълен ръст. Себе си видял и се възгордял! Изобщо не разбрал за дефектното си рамо. Само е съзрял гордата осанка, която носел. Красив е бил.

Прибрал се в свойто Царство. И наредил – във всяка къща да поставят огледало. Важен вече Царя бил. Искал да се гледа.

Слугите омърлушени били. Сложили са огледало до голямата трапеза във двореца. Знатни гости там били. Царя е желаел своя образ все да гледа. За гостите забравил е дори. Самовлюбено се наблюдавал – с дни. Накрая гост един не издържал – потупал Царя по лявото му рамо. И му рекъл:

– Виж се само! С тоз дефект си ти от рождението твое! Какво намери в него?

– Той е тъй прекрасен! Той ме отличава, с него ставам тъй специален! – отвърнал Царя тъй велик – Погледни го само: никой друг не е с такова рамо! Обичам да го гледам. С него се гордея.

Притихнал гостът. Тихичко приседнал. Спомнил си, че и той недъг си има. Но го криел. И се срамувал. А сега? Май това не е шега на злата ни съдба? – кротичко си той помислил – Май така съм си добре? Замислен гостът бил. Нов поглед придобил. След време обикнал даже скрития недъг. Не посмял да го покаже, но спокоен вече бил. Така благодарил за своята съдба.

 

снимка: http://www.gadatel.org

Leave a Reply

Close Menu