7.Целебната сила на сънищата, в които ни навестяват мъртви

7.Целебната сила на сънищата, в които ни навестяват мъртви

Как да работим със сънищата си?

Описаното в статията е една малка частица от голямото разнообразие на сънищата и тяхното индивидуално тълкуване.


Отдавна се спори за смисъла и значението на тези сънища. Някои казват, че образите на близки хора, които ни навестяват нощем, са плод на измъченото съзнание на опечалените. Според други те са доказателство за съществуването на живот след смъртта и други, непознати за нас светове и измерения.

Въпросът не е в това дали тази духовна връзка е истинска или не, а се свежда до колективното съзнание и начините, по които хората се преобразяват след съновиденията. Най-важен е, разбира се, личният смисъл, който влагаме. По принцип срещите с мъртъвци насън действат целебно и успокояващо. Но има и хора, които страдат, когато сънуват мъртви; особено тези, починали от внезапна, нелепа смърт или след дълга болнична агония. В подобен случай близките остават с чувство на незавършеност, което се трансформира в безнадеждност и отчаяние.

Работата с подобни сънища е полезна, тъй като помага на опечалените да намерят изход от бездната на емоционалния срив, настъпил след травмиращото събитие.

Как да работим с такива сънища

  • Анализирайки съня, обърнете внимание на чувствата си.
  • Ако сте се опитали да разговаряте с покойника, усетили ли сте привкус на неудовлетворен гняв, тъга или вина?
  • Как преживявате загубата – отричате я, страдате, бунтувате се, посягате към успокоителни или се опитвате да я приемете?
  • Сигурно в миналото сте се разделяли с близки хора. Какво сте чувствали – безсилие, депресия, самота? Потискали ли сте чувствата, използвайки успокоителни?
  • Споделяйте сънищата си с някой, на когото вярвате. Всяко сбогуване с близки хора е тежко изпитание, което се преодолява по-лесно с подкрепата на околните.
  • Записвайте сънищата си – подробно или накратко – в специален дневник.
  • Развийте емоциите, породени от съня – особено в случаите, когато той ви е оставил с чувство на незавършеност.
  • Не се стремете да разгадаете абсолютно всички символи и послания на сънищата си; това изисква опит и търпение.
  • Ако на сутринта не помните някой сън, просто изчакайте. В друго време и при други обстоятелства той сам ще изплува от подсъзнанието ви. Обикновено това става в спокойна и приятна обстановка. Понякога може някоя странна дреболия да породи асоциация, която ще извади съня от кадифената кутия на спомените ви.
  • Болката се лекува с време. Сънищата осмислят и структурират този мъчителен процес, водейки ни през лабиринта от сложни емоции след трагична раздяла. Болката ни променя; тя ни разкрива онези страни от нас, които не познаваме. Сънувайки близките си, ние прескачаме границите на тленността, за да преминем в един необятен и вечен свят – този на любовта, която таим в сърцата си.

(Роуз Инсера, “Сънища.Тайните на подсъзнанието”)

Това е цитат от книгата. Постепенно в моя опит установих, че Сънищата и Водените медитации тип Регресия имат детайли по които си приличат, като например структурата на процеса и символиката, която по някакъв начин възниква. Оказва се, че сравнително често е възможно даден сън (или няколко такива) да се доосмислят чрез методите на Регресията.

Снимка на Capri23auto от Pixabay

Leave a Reply

Close Menu