С какво методът Регресия може да ни бъде полезен?

        

   1.Същност на метода.

 Няма точна дума, която да може да опише метода Регресия такъв, какъвто е в момента.

Това е техника, която съчетава в себе си елементи на хипноза, медитация, релаксация, полусън…

Целта на процеса е човек да се отпусне достатъчно, все едно че заспива, леко се унася, но не заспива… Само се отпуска… Постепенно се доверява на себе си и си спомня – толкова, колкото може, каквото може, каквото му е нужно за момента…

Стандартно се започва с лека мускулна релаксация, целяща отпускане на тялото. Следват визуализации на познати места, образи, картини, такива, които са близки на човека. Отпускайки се, човек започва да си спомня.

Обикновено процесът е колебателен. Възможно е да има “потапяне”, “изплуване”, “потапяне”, “изплуване”,… като човек се отпуска все повече и повече… Въображението е активно, умът е буден, отпуска контрола и просто наблюдава…

Методът е изключително силен именно в извличането на спомени. Целта на преживяването е да се стигне до корена на проблема, да се осъзнае и след това да се излекува. Това може да стане в рамките на една или няколко сесии – зависи от човека и/или от сложността на проблема или ситуацията.

Ползва се технология за задаване на въпросите, целяща извличане на чист спомен, неповлиян от мнението, вярванията и нагласите на водещия.

Методът е безопасен и е съвместим с всички други практики, лечения, терапии и т.н., целящи подобряване качеството на живот.

 

            2.В какви случаи методът Регресия може да бъде полезен?

  • Винаги, когато човек почувства подтик за това, та дори да е от чисто любопитство.
  • При трудни и нелогични взаимоотношения, особено с близки хора.
  • При повтарящи се ситуации от които желаем да се отървем, или поне да си ги обясним.
  • При силен и нелогичен страх, фобии, паник атаки и силни емоции, които пречат.
  • Всеки път когато някой упорито се пита: Защо ми се случва всичко това? Каква е причината и какво да правя?
  • При натрапчиво задаване на въпроса: Какъв съм бил в минал живот?
  • Когато човек е на кръстопът и е нужно да се вземе важно решение.
  • и много други.

 

            3.Ще се спра на някои от по-често срещаните теми, с които се работи по време на Регресия.

 

Взаимоотношения

с роднини (майка, баща, деца, братя, сестри,…), приятели, врагове

Преживяването в Регресия помага на човека най-вече да осъзнае причинно-следствената връзка за сложните си взаимоотношения с конкретния човек. Често се получават логически обяснения на нелогични на пръв поглед ситуации.

По време на Регресията се прави изследване, чиято цел е да се установи къде и какъв е корена на проблема – дали е в настоящия живот, минал живот или просто Душата има план. Не е задължително да се появят спомени от минали животи. Проблемът може да е само в настоящия живот, може да има пренесени отпечатъци от един или няколко минали живота.  Човек си спомня само тези случки и събития, които са важни за него в момента. Възможно е също така Душата просто да си има план, “за да не й е скучно”. Това се случва със стари Души, много преживели в минали животи и просто така си го планират, за да “им е интересно”.

Класическият спомен обхваща пълната времева рамка: минало, настояще, бъдеще и/или място на планиране на живота.

Нормално и най-лесно е човек да си спомни първо случки от сегашния си живот. По-трудно, но не и невъзможно, е после да се върне в един или няколко минали живота и накрая да получи картини или усещания за бъдещето си. Информацията, получена в прогресията не е пророческа, а е с терапевтична цел, т.е. подпомага изясняването и подобряването на текущата ситуация.

Възможно е процеса за изясняване на взаимоотношенията да премине през един или няколко етапа, по време на една или няколко регресии. Всичко е изключително индивидуално и съобразено със ситуацията, с която се работи в момента.

Много често дори само изясняването на причините, довели до трудните взаимоотношения има силен терапевтичен ефект.

 

Работа с емоции, страхове

 особено такива, които изглеждат нелогични

 това е много благодатна тема

 

            Основните начини, по които се работи, са два:

1.Връщане в миналото – минали събития от този живот, вкл. детство и/или минал живот. Възможно е спомените да са повече от един и да обхващат различни периоди от време от различни животи.

Изследваме причините, довели до силната емоция; търсим момента на възникването й; търсим отговори на въпроси от типа:

Каква е причината за появяването на това чувство/страх?

С какво този страх / чувство ми помага?

С какво ми е полезно? – Много често хората казват, че не им е полезно и искат веднага да го изкоренят. Истинската промяна настъпва с осъзнаването на ползата от преживяването. Всеки страх, всяко чувство служи за нещо и е добре да се разбере за какво.

И тогава следва въпроса: Ако това чувство изчезне, с какво е добре да го заменя? Какво е нужно да науча?

И тепърва работата предстои. В своето ежедневие човекът трябва да работи осъзнато, с леко усилие на волята, за да замени единия навик с друг. Не винаги нещата се случват като с магическа пръчка – нужна е и работа.

 

2.Работа само с емоцията.

Понякога се случва след задаването на инструкция: “Върни се в онзи минал момент от време, когато това чувство/страх е възникнало и ми разкажи.”, човекът да започне да преживява спомени, образи, картини, да описва мястото много подробно и да се окаже, че това не е минал живот. Той само си спомня усещането, преживява новото състояние, за което е мечтал. Всъщност споменът включва само желаната емоция, която е била забравена. Преживява се много ярко, много силно и запомнящо се. Получава се нещо като тренировка.

 

Примери от проведени регресии:

Жена с изключително голям и пречещ й страх да общува с хора, преживя картини от своето бъдеще, в които беше уверена в себе си и общуваше съвсем спокойно, без следа от страх.

Жена със страх от летене със самолет, провокиран от случка в настоящия й живот  видя картини, които много приличаха на минал живот. Виждаше ги много ясно и с много подробности, но не намирахме причината за страха от летене със самолет, нито виждахме самолет. Никъде нямаше самолет. В един момент й казах: “Погледни небето!” Тя погледна, видя самолет и изненадана възкликна: „Изобщо не ме е страх! Не ме е страх от самолета!” Видя самолета и преживя усещането, че не я е страх!

В такива случаи се дава техника за справяне с чувството и човек трябва да си го тренира. Това е неговия урок за момента.

 

Среща с духовни водачи

Това е тема с много ЗА и ПРОТИВ в нашето общество. Случвало ми се е да водя регресии на хора, чиито вярвания са в двете крайности, от заявка: “Не искам и не вярвам на никакви водачи.” до “Да, добре, нека водачите да водят.” Интересното е, че и двата варианта работят достатъчно добре – човек винаги получава нужната му информация.

Хората, които идват при мен, обикновено желаят среща с духовните си водачи. Тогава преживяванията са много интересни. Водачите се появяват под различна форма – светлина, образ, символ, усещане. Понякога отговарят точно и ясно, друг път със загадки. Какви ще са отговорите зависи от ситуацията, умението на човека да пусне контрола и да наблюдава и от решението на водачите колко и каква информация да дадат.

Общото за тези срещи е, че всяко преживяване, в което човек се докосне до своя водач, оставя много ярък спомен – малко прилича на ярките и незабравящи се сънища, които не винаги са пределно ясни, но знаем, че не са случайни.

 

Ситуации, в които човек е на “кръстопът”,

 предстои му да вземе важно решение, чуди се по кой път да поеме.

Получаването на такъв тип информация е вид прогресия. Това може би са едни от най-трудните срещи, тъй като в такава ситуация човек често пъти е много тревожен, изпитва силни емоции, трудно пуска контрола, трудно се доверява и силно завишава важността на получаването на информацията. А всичко това пречи на процеса.

Затова в такива случаи използвам комбинации от техники, целящи успокояване и дори леко объркване на ума, задаване на въпросите по няколко различни начини, разглеждане на ситуациите от различни ъгли и др. с цел получаване на по-чиста информация. В повечето случаи тя не е пророческа, а е такава, че да подпомогне вземането на решение.

 

Търсене на отговор на въпроса:

Защо съм тук, на Земята? Мисията на моя живот каква е?

 

Получаването на отговор на този въпрос много често е път, а не еднократен акт. Движейки се по пътя към себе си, човек постепенно осъзнава нещата, които са за него. Методът Регресия може да подпомогне процеса, но той е само част от пътя, а не решението.

Част от отговорите могат да се получат от Мястото на планиране на живота. Отивайки там, човек се потапя в енергията на Душата си, има емоция и тя оставя отпечатък за цял живот. Най-често срещания проблем е, че там се отива относително трудно, образите са по-неясни, връзката обикновено е телепатична и е нужно човек да е готов за получаването на такъв тип информация.

И отново искам да почертая, че всичко е изключително индивидуално. Както няма двама еднакви човека, така няма и две еднакви регресии. Всеки човек има своя път, всеки е със своята уникалност и силата на метода Регресия е в подпомагането на човека да си спомни своята уникалност.

 

   12.05.2019г.                                                                                         Юлияна Иванова

 

Фестивал: Здравей, Здраве

Благоевград

 

Leave a Reply

Close Menu