1.Сънища със смърт и скръб

1.Сънища със смърт и скръб

Всички сънуваме. Знаем какво е сън, макар че не винаги е ясен.

Оказва се, че сънищата, както и регресиите имат свои закономерности и характеристики.

Замислих поредица от статии, в които ще се опитам да споделя информацията, до която аз самата постепенно достигам.

Започвам с темата за смъртта, тъй като, за съжаление, в момента е доста актуална.

Първите статии са изцяло свързани с книгата на Роуз Инсера: Сънища. Тайните на подсъзнанието.

 

Скръбта е преобразуващо преживяване, при което човек се разпада, за да се изгради наново, но не и в предишния си вид или състояние. Според други определения скръбта е състояние на внезапен личностен вакуум, настъпил след загубата на близки хора. Сънищата, сънувани в трагични моменти от живота ни, са важна част от общото състояние на безтегловност и объркване, характерно за подобни събития.

Насън ние преработваме емоциите от сполетелите ни трагични събития, като си даваме сметка за ролята и важността на хората, които сме загубили. Сънуваме починалата си баба в моменти, в които ни липсва нейната мъдрост или спокойствие; или покойните си родители, когато се нуждаем от закрила или напътствие. Силата на предците достига до нас чрез сънищата ни.

 

Гости от отвъдното

Загубата на близки хора често се съпровожда от ярки и доста проникновени сънища с участието на починалите. Сънищата, сънувани непосредствено след трагичното събитие, са своеобразно сбогуване с починалия. Сънуващият по принцип знае, че е в контакт с човек, който не е сред живите. Покойникът се явява, за да го насърчи, упъти, предупреди, съветва… а също и да напомни, че го обича истински.

 

Видове сънища, свързани със смъртта

1.Смърт или убийство, при което сънуващият вижда собствената си кончина или присъства на погребението си

Сънищата от този тип ни спохождат в моменти на дълбоки вътрешни промени – когато нещо у нас умира, за да отстъпи път на новото. Може да бъде всичко – вярвания, привички, връзки с хора, както и нашата всекидневна работа. Всяка раздяла е мъчителна.

Сънищата показват какво ни пречи; спънките в нашето развитие. Тяхната символична смърт е и нашето освобождение. Ние вървим напред, късайки оковите си.

 

2.Сънища, предшестващи смъртта на сънуващия или близките му

Тези сънища ни спохождат в моменти на труден и драматичен преход – приемането на смъртта. Можем насън да се срещнем с покойни близки, да видим запалени или догорели свещи, спрели часовници, платноходи, тайнствена светлина или други метафорични образи.

 

3.Сънища, в които ни навестяват мъртвите

Те са доста различни от останалите. Плашещи на пръв поглед, те са и хубави в този смисъл, че от отвъдното ни изпращат знак – знак, че онези, които вече на са сред нас, пак ни обичат и бдят, както в миналото.

 

Джилиън Холоуей е установила принципите, според които са изградени тези сънища и белезите, по които се отличават от другите сънища:

  • Реалистична обстановка.
  • Липсва определен сюжет. Просто ни се явяват мъртви, без да се случва нищо; няма никакви събития.
  • Отчетливо усещане за нечие присъствие. Сънят е много реалистичен. Реално изглежда и присъствието на починалия.
  • Силно въздействие върху сънуващия. Сънят успокоява и избистря ума на сънуващия, давайки му провидения и напътствия.

 

Тези сънища въздействат на подсъзнателно ниво, помагайки на сънуващия да преодолее травмата от загубата на близкия човек, като освободи емоциите, потискани наяве.

Тълкувайки сънищата, ние преодоляваме пороя от емоции, връхлетели ни след трагичното събитие. Сънищата са своеобразен отдушник за чувствата, които напират в нас и търсят своето външно проявление.

Според терапевта Алън Б. Сигъл „една претърпяна загуба може да се превърне в преобразяващо преживяване, водещо до по-дълбоко и положително вникване в смисъла и целта на нашата връзка с починалия.”

Сънищата ни дават достъп до скрити чувства, които иначе биха останали неразбрани и незабелязани.

Те развиват онази особена проницателност, която ни ръководи докато скърбим и се лутаме из тресавището на болката, самотата и отчаянието.

 

Следва продължение: Основни типове сънища, свързани с  изминалото време от смъртта и загубата на близки хора. Типични елементи.

Източник: книгата на Роуз Инсера: Сънища. Тайните на подсъзнанието.

Снимка: Интернет

 

Leave a Reply

Close Menu