РЕГРЕСИЯ: СЛЕД 100 ЖИВОТА ПАК ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ! Три минали живота, Духовен водач, Духовен свят.

РЕГРЕСИЯ: СЛЕД 100 ЖИВОТА ПАК ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ! Три минали живота, Духовен водач, Духовен свят.

В тази регресия се разказва за важен свитък, изписан с йероглифи и жена-фараон в Египет. Строят се пирамиди, има и убийство.

Жената, условно ще я наричам Мария (името е променено) искаше да разбере каква е мисията ú в това прераждане, какъв урок трябва да научи, къде прави грешки при отработване на кармата; защо периодично затъва финансово и всеки път е по-лошо и др. Отговорите дойдоха чрез 3 минали живота.

Първият е на жена-фараон в Египет. Тя, въпреки предупреждението на Водачите, започва да строи пирамида. Мария видя фараонката с един особен свитък, който е с чертеж на пирамида. Видя и как се строи пирамидата – от високи, бели, прозрачни същества, които не пипат блоковете, а ги строят с мисълта. Фараонката също е висока, но не колкото тях. Но не е бил подходящият момент за този строеж. Синът ú, в присъствието на други хора, взема свитъка и впоследствие я убива, за да стане фараон. Мария ги чува да се смеят, защото фараонката им казва, че за тях този свитък няма да работи и че след 100 живота ще ги намери.

В следващия си живот Мария се видя в хан, като момиче буквално за всичко. Родила се е в бедно семейство. Майка ú умира и баща ú и брат ú я продават в кръчмата, която тя видя. Но, случайно или не, тя отново намира въпросния свитък. Явно развива и дарбата на лечител, лекува хора – по времето, когато тези жени са обявявани за вещици – и я горят на клада. Брат ú в онзи живот е намерил свитъка. Същевременно е болен. Тя се опитва да му каже, че този свитък не може да го излекува – само тя може. Но историята малко наподобява живота на фараонката и той не се съгласява. На кладата тя отново произнася: „Помни, че ще те намеря!“

Тъй като Мария е опитна дуща, тя и при двата минали живота успя да проследи какво се случва с Душата ú след смъртта.

След първия живот – на фараонката – Душата ú беше лека и отиде на топло, зелено, спокойно място, при други души. Възрастен мъж ú каза: „Казах ти тази пирамида да не я правиш! Не всеки ще разбере тази енергия!“

След втория живот обаче – живота на момичето за всичко – на Душата ú трябваше време за адаптация. Беше се свила зад камък и се страхуваше, че другите души ще я наранят. Мария я описа като черна и опушена. Водачът, изглеждащ като красива девойка, ú помогна да се възстанови. На същото място за възстановяване скоро пристигна и Душата на брат ú – същия, който не се е съгласил да бъде излекуван и е откраднал свитъка.

Третия живот, който Мария видя, беше живот – почивка. Живееше в богато семейство, обичаха я, родителите ú се обичаха. Предполагам, че Душата ú е била толкова изнурена, че се е наложило буквално да си почине, преди да се роди в настоящия си отново труден живот – живот, продължение на първите два.

И сега е в настоящия си живот, в който изпълнява заканата си към убийците ú от първите два живота, а именно да ги намери! Сега тя отново е с тях, като вече изпитанието ú не е с кого да е, а с нейната майка! Също труден живот, в който тя трябва да се научи да не се доверява дори на най-близките си хора!

Естествено, когато слушате записа, ще чуете още много информация. Разказах историята съвсем накратко.

В края на регресията Мария разбра, че тези животи целят Духовното

В тази регресия се разказва за важен свитък, изписан с йероглифи и жена-фараон в Египет. Строят се пирамиди, има и убийство.

Жената, условно ще я наричам Мария (името е променено) искаше да разбере каква е мисията ú в това прераждане, какъв урок трябва да научи, къде прави грешки при отработване на кармата; защо периодично затъва финансово и всеки път е по-лошо и др. Отговорите дойдоха чрез 3 минали живота.

Първият е на жена-фараон в Египет. Тя, въпреки предупреждението на Водачите, започва да строи пирамида. Мария видя фараонката с един особен свитък, който е с чертеж на пирамида. Видя и как се строи пирамидата – от високи, бели, прозрачни същества, които не пипат блоковете, а ги строят с мисълта. Фараонката също е висока, но не колкото тях. Но не е бил подходящият момент за този строеж. Синът ú, в присъствието на други хора, взема свитъка и впоследствие я убива, за да стане фараон. Мария ги чува да се смеят, защото фараонката им казва, че за тях този свитък няма да работи и че след 100 живота ще ги намери.

В следващия си живот Мария се видя в хан, като момиче буквално за всичко. Родила се е в бедно семейство. Майка ú умира и баща ú и брат ú я продават в кръчмата, която тя видя. Но, случайно или не, тя отново намира въпросния свитък. Явно развива и дарбата на лечител, лекува хора – по времето, когато тези жени са обявявани за вещици – и я горят на клада. Брат ú в онзи живот е намерил свитъка. Същевременно е болен. Тя се опитва да му каже, че този свитък не може да го излекува – само тя може. Но историята малко наподобява живота на фараонката и той не се съгласява. На кладата тя отново произнася: „Помни, че ще те намеря!“

Тъй като Мария е опитна дуща, тя и при двата минали живота успя да проследи какво се случва с Душата ú след смъртта.

След първия живот – на фараонката – Душата ú беше лека и отиде на топло, зелено, спокойно място, при други души. Възрастен мъж ú каза: „Казах ти тази пирамида да не я правиш! Не всеки ще разбере тази енергия!“

След втория живот обаче – живота на момичето за всичко – на Душата ú трябваше време за адаптация. Беше се свила зад камък и се страхуваше, че другите души ще я наранят. Мария я описа като черна и опушена. Водачът, изглеждащ като красива девойка, ú помогна да се възстанови. На същото място за възстановяване скоро пристигна и Душата на брат ú – същия, който не се е съгласил да бъде излекуван и е откраднал свитъка.

Третия живот, който Мария видя, беше живот – почивка. Живееше в богато семейство, обичаха я, родителите ú се обичаха. Предполагам, че Душата й е била толкова изнурена, че се е наложило буквално да си почине, преди да се роди в настоящия си отново труден живот – живот, продължение на първите два.

И сега е в настоящия си живот, в който изпълнява заканата си към убийците ú от първите два живота, а именно да ги намери! Сега тя отново е с тях, като вече изпитанието ú не е с кого да е, а с нейната майка! Също труден живот, в който тя трябва да се научи да не се доверява дори на най-близките си хора!

Естествено, когато слушате записа, ще чуете още много информация. Разказах историята съвсем накратко.

В края на регресията Мария разбра, че тези животи целят Духовното ú израстване.

А аз искам да отправя апел: Внимавайте с намеренията за отмъщение, защото те се изпълняват. Тази регресия е нагледен пример и показва как се случва това! Затова ви предлагам да вземете вашата поука от този запис и ако успеете – простете на когото има нужда. Обикновено това е начина за разплитане на кармичния възел. Естествено, това е мое мнение и не сте длъжни да го следвате. Всеки човек има своя житейски път.

Следва записа на регресията. Пожелавам ви приятно и ползотворно слушане!

Leave a Reply

Close Menu