ОТНОСНО ДОСТОВЕРНОСТТА НА СПОМЕНИТЕ, ПРЕЖИВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РЕГРЕСИЯ

ОТНОСНО ДОСТОВЕРНОСТТА НА СПОМЕНИТЕ, ПРЕЖИВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РЕГРЕСИЯ

 

Споделям своето мнение относно достоверността на спомените, преживени по време на Регресия. То е оформено на база на опита ми с метода (личен, с клиенти, разговори с други водещи) и образованието ми като психолог.

Съгласно теориите в Психологията нашата психика има съзнавани и несъзнавани процеси, като над 90% от тях са несъзнаваните. З.Фройд е първия психолог, успял аргументирано да докаже този факт. Той вече е всепризнат и е една от основните причини  психотерапевтичните техники да не търсят обективност в разказа на клиента, а да целят едно по-добро осмисляне и адаптация към преживяваните ситуации. Регресивната терапия не прави изключение.

Нашите спомени за отминали събития не винаги отговарят на обективната истина, особено в случаите когато са придружени от силни емоции. Спомените може да са непълни, с „бели петна”; има неща които трудно си спомняме, а дори има и такива които не можем да си спомним. Така работи нашата психика. Този факт отдавна е известен в Психологията, а и не само. Затова например, ако се води разследване в Полицията и 10 свидетели на произшествие дадат напълно еднакви показания се счита, че те предварително са се разбрали какво да говорят.

Нормално е различните хора да описват едни и същи случки по различен начин. Всеки човек има своя гледна точка. В една и съща ситуация на различните хора ще им направят впечатление различни неща и те ще запомнят това, което е привлякло тяхното внимание. Този факт имам предвид и при извличането на спомени, свързани с минал или настоящ живот. Например, ако двама души разглеждат паралелно един и същ общ минал живот (или случка от настоящия им съвместен живот), съвсем естествено ще преживеят и споделят различни неща, като същевременно спомените им ще се допълват. Така може да се оформи по-обща картина,  която в по-голяма степен се доближава до обективната действителност.

Същевременно нашето Подсъзнание „улавя” всичко, помни всичко. То е активно дори когато спим. Ако например човек влезе в огромна зала, пълна с хора, след време  нормално ще може да опише една съвсем малка част от залата, осветлението, цвета на стените, хората, облеклата, поведението им и т.н. Тоест, споменът ще е непълен. Но същевременно цялата обстановка е буквално „запечатана” чрез механизмите на Подсъзнанието, тъй като то включва и т.нар. Система за сигурност. Подсъзнанието помни и долавя всичко. Съзнанието има цензура и решава кое е важно и кое не е. Ако нещо не е важно, то се съхранява като такова. Постепенно се избутва в по-трудно достъпните нива на паметта и при определени обстоятелства или условия, би могло да излезе на повърхността и да се осъзнае.

Един от най-известните случаи, характеризиращи силата на Подсъзнанието, е свързан с много възрастен клиент на К.Юнг.  Възрастният господин решава, че иска да се ожени за своята млада, красива и според него изключително благоверна годеница. Но малко преди сватбата се разболява много тежко, сякаш ще умре. К.Юнг, който е бил много добър при работа със сънища, му предлага да разкаже сън. Търсили са бързи техники за достигане на проблема. Възрастният човек с неохота и след колебание разказал, че напоследък сънува, че годеницата му е проститутка – нещо немислимо според него. Юнг наема детективи и много бързо установяват, че сънят е верен, т.е. тя наистина е проститутка. В последващия анализ на ситуацията се установява, че на приеми годеницата е правела тайни знаци и уговорки със свои клиенти. Възрастният човек ги долавя, но цензурата на съзнанието ги отхвърля като невъзможни. И така, тялото е принудено да реагира чрез болест, за да предотврати нелепата сватба.

По време на Регресия упорито използвам факта, че подсъзнанието помни всичко. В медитативно състояние човек може и си спомня различни неща. Това са неговите спомени, такива, каквито ги е преживял. За човека е важна емоцията, отпечатъка който са оставили, а не толкова фактите като такива (макар че много често те се потвърждават). Eдна от целите на Регресивната терапия е да се освободи поне частично цензурата на съзнанието и да се осъзнае това, което е важно за момента. Голяма част от хората успяват. Изисква се смелост за такова нещо, както и доверие в процеса.

Според мен това е целта и на Регресивната терапия – не обективността на спомена, а посланието, което преживяването носи. То винаги е обективно, целенасочено и при последващото му практическо приложение носи огромни ползи.

Но така, както човек забравя част от своите спомени (от настоящия или минали животи), по същия начин забравя и част от посланията, получени по време на Регресия. И това е нормално. Обикновено помним нещата, които са свързани със силни емоции. Другото избледнява. Но то стои отново някъде в несъзнаваното и на някакво ниво работи. И винаги допринася полза.


Споделям разпространеното мнение, че по време на Регресия всеки човек си спомня това, което е важно за него в момента. Затова не обичам да насилвам процеса.


Юлияна Иванова

за контакт: yuliana_ivanova_@abv.bg


снимка: Internet

Leave a Reply

Close Menu